Como formar parte

Calquera persoa maior de idade pode inscribirse de xeito gratuíto na sede da Secretaría Xeral do Banco de Tempo, localizada en ADR PRODER II - Comarca de Pontevedra.
Rúa Santa Clara, 4-2º,
36002   Pontevedra.
Telefono: 986 10.81.44
Fax: 986 10.80.09
Sitio web: http://www.adrproderpontevedra.org/ 
Enderezo electrónico: bancodetempo@mundo-r.com

Aquí poderá realizar unha entrevista coa Axente de Tempo Iria Castellanos.


Ou ben poderá contactar coa Axente de Tempo do Concello de Marín, Patricia López, na Granxa de Briz en Servicios Sociais.
Telefono: 986 83.81.17
Enderezo electrónico: bdtempomarin@gmail.com